Co je Česká studentská unie (ČeSU)?

Česká studentská unie (ČeSU) je pochybnou studentskou sítí, která každoročně pořádá mnoho aktivit s negativním dopadem na stovky tisíc studentů, nejen vysokoškoláků. Česká studentská unie je netransparentní, nedemokratická, prolhaná, podvodná, parazitující, nechtěná a rozpadající se.

Česká studentská unie je netransparentní

Zajímá vás, kdo je členem ČeSU? Máte smůlu, na tuto informaci nemáte nárok. Na jednu stranu se unie ohání tím, že informace o členství je citlivým osobním údajem, na stranu druhou ukládá svým členům povinnost umístit na svůj web logo ČeSU a k členství se tak přiznat. Jde tedy skutečně o ochranu členů, nebo je to jen maskování toho, že v ČeSU už skoro nikdo není?

Chcete jako členové ČeSU nahlédnout do jejího účetnictví? Máte smůlu, ČeSU žádné účetnictví nemá, protože veškeré finanční toky jsou zprostředkovány přes Asociaci studentů a absolventů (dále jen ASA), která je členem ČeSU. A právo nahlížet do účetnictví jiných členských organizací samozřejmě mít nemůžete.

Chcete získat informace od členů, kteří k nim mají skutečný přístup? Bohužel, jsou vázáni mlčenlivostí a není tedy divu, že ohledně skutečné činnosti ČeSU se toho moc neví.

Česká studentská unie je nedemokratická

Účetnictví není jediné, co má ASA na starosti. Protože ČeSU není žádnou registrovanou právnickou osobou, přebírá na sebe ASA i veškeré smluvní záležitosti a veškerý majetek. ASA je vydavatelem Ekontechu, vlastní logo ČeSU, vlastní domény ČeSU a dokonce i domény některých členů.

Jakmile se členové ČeSU demokraticky rozhodnou učinit nějaký krok, ASA na to má páku. ČeSU nemá právo zasahovat do obchodních záležitostí svých členů, a tedy nemá právo ovlivňovat smlouvy, které ASA pod hlavičkou ČeSU uzavírá, a nemá právo ovlivňovat obsah, který se na doménách ČeSU vyskytuje, protože vlastníkem domén je také ASA.

ASA je tedy jediným členem, který brání v demokratickém působení České studentské unie. Jako jednoduché řešení by se jevilo demokratické vyloučení takového člena. Bohužel, ASA je zakladatelem ČeSU, vlastní veškeré domény, má uzavřeny všechny smlouvy a je příjemcem veškerých financí, proto ji vyloučit nelze. Dalším nabízeným řešením je založení nového demokratického spolku, který by převzal veškerou činnost, kterou má nyní ASA na starost – ta však nikomu nic nepředá.

Česká studentská unie uplatňuje cenzuru v obrovské míře. Bez ohledu na pravdivost trvzení maže vše, co se o ní vyskytne, a autory takových příspěvků blokuje, aby nemohli nikam více přispívat. Osobám, které Česká studentská unie pomlouvá, nedává možnost se bránit. Facebook používá jako jednostranný kanál určený k prosazování pouze vlastních názorů a vlastních pravd, což dalo za vznik stránce ČeSU – BEZ CENZURY.

Česká studentská unie je prolhaná

Česká studentská unie lže. Lže svým členům, lže partnerům a začne lhát o každém, kdo o ní napíše pravdu.

Terčem takových lží jsem se stal i já. Neprávem mě například, kromě spousty dalších lží, označili jako pachatele masivního hackerského útoku na stránky Miss Studentka. Toto oznámení, které ČeSU ventilovala mezi tisíce FB fanoušků, mělo za následek snížení důvěry studentů TUL k mé osobě, jakožto programátorovi školní sociální sítě. Důkazem o tom budiž tento příspěvek a také fakt, že bezprostředně poté se zvedla vlna rušení uživatelských účtů. Vzhledem k tomu, že mě ČeSU zastrašovala podáním trestního oznámení (pro ČeSU přímo charakteristické jednání), veškerou tuto situaci jsem podrobně zadokumentoval a sepsal trestní oznámení, které jsem dosud nepodal – nechávám si to pro případnou potřebu obrany, jako spoustu dalších materiálů, které jsem o činnosti ČeSU nashromáždil.

Další lživý útok, ve kterém znám přesnou pravdu, byl směřován na Studentskou unii TUL. Bylo opravdu neuvěřitelné, co vše si ČeSU dovolila napsat. Reakci na její příspěvek si můžete přečíst zde. A přesně takhle se Česká studentská unie začne chovat ke každému, kdo ji začne rozkrývat.

Česká studentská unie lže o tom, kdo její akce pořádá. Pro zvýšení důvěry nepravdivě uvádí, že se na akcích podílejí studenti daných univerzit. Příkladem za všechny budiž soutěž Miss Studentka, ke které se mi podařilo získat vyjádření desítek škol, že jejich studenti s touto akcí nemají nic společného. Nejinak tomu bylo i v případě naší univerzity, která ČeSU vyzvala k odstranění této nepravdivé informace – došlo k náhradě věty „pořádají studenti Technické univerzity v Liberci“ za obecnější „pořádají studenti libereckých škol“.

Česká studentská unie je podvodná

Ze lží samozřejmě plynou podvody. Česká studentská unie si hraje na něco, čím není a ani nikdy nebyla, a tímto podvádí nejen své sponzory, kteří se mylně domnívají, že podporují něco prospěšného a velkého.

Podvádí i studenty, kteří se rozhodnou pomoci. Nadšená studentka spravovala stránku Studenti TUL a poté, co pro ni vlastní činností v dobré víře získala 1.500 fanoušků, jí ČeSU zcela bezdůvodně odebrala správcovství a přestala s ní komunikovat. Od té doby ČeSU používá stránku pouze ke své vlastní propagaci, parazitování na jménu školy, a jak již bylo výše uvedeno, tak ji používá i pro lživé útoky na zcela legálně založené organizace zde působící. Použitím loga univerzity jako profilové fotky navíc porušuje zákon, což ostatně dělá spoustou svých činností a spoléhá se na anonymitu a právní neexistenci.

Dobré víry nováčků zneužívá Česká studentská unie nejvíce. Jsou nadšení pro práci zadarmo, do ničeho nevidí a nemají žádná práva. Ostatně nikdo v ČeSU kromě Asociace studentů a absolventů žádná práva nemá. Ani například dnes již bývalý šéfredaktor EkonTechu, který říká „Michal Novák (ASA) mi za mou práci v časopise nezaplatil, dodnes dluží mně a mým grafikům desítky tisíc korun za půlroční práci.“

Co ASA členům slíbí, to nedodrží. Jako například slíbený prodej domény Stavovské unie studentů v Ostravě, kterou SUS pro svou činnost používala, avšak ve vlastnictví ji měla ASA. SUS Ostrava si tak musela zaregistrovat novou doménu a zajistit přesměrování co nejvíce odkazů, které na starou doménu směřují. Mimo jiné si ASA před pár dny zaregistrovala i doménu susostrava.com, kdoví proč?

Členové České studentské unie si zřejmě zakládají falešné profily na Facebooku, aby tím vyvolali dojem, že ČeSU má stále i své zastánce. Skrze tyto podvodné profily podnikají i své akce na poškození ostatních. ČeSU má na Facebooku také obrovské množství stránek s tisíci fanoušky. Ne každý však ví, že tito uživatelé se stávají fanoušky ne proto, že by s ČeSU sympatizovali, ale například jen proto, že chtěli podpořit svou kámošku v soutěži Miss. ČeSU to totiž dává jako podmínku pro hlasování, aby vůbec nějaké fanoušky měla.

Česká studentská unie je parazitující

Česká studentská unie staví svůj „úspěch“ kromě pomlouvání ostatních také na parazitování. Registruje si domény unií, které ještě ani nevznikly, a to jen proto, aby je poté mohla mít pod palcem, jako v případě SUS Ostrava. Žádný dobrý záměr v tom nehledejte. Registruje si domény nesoucí názvy škol, aby mohla na jejich jménu parazitovat. ČeSU vyvíjí své aktivity bez vědomí, souhlasu a v horších případech i přes výslovný zákaz dotčených subjektů, především škol.

Česká studentská unie vytvořila e-mailové schránky pro své členy z desítek vysokých škol i přes to, že na nich vůbec žádné členy nemá. Ale na webu v sekci Kontakty to pak vypadá velmi dobře a dají se tím podvádět sponzoři, kteří mají nepravdivé informace o velikosti ČeSU, což má nepochybně vliv na jejich rozhodování.

A co se stalo s doménou susostrava.cz po odchodu této organizace z ČeSU? Doména byla zcela úmyslně přesměrována na web Miss Studentka, a to bez ohledu na to, že na tuto doménu odkazují všechny partneři Stavovské unie (nikoliv partneři ČeSU). Jen další projev maximální snahy parazitovat úplně na všem a zcela bez ohledu na jakoukoliv morálku.

Poté, co ČeSU čelila kritice kvůli parazitování na doméně susostrava.cz, přesměrovala tuto raději na web Střední umělecké školy v Ostravě, a to zcela bez vědomí a souhlasu školy. Návštěvníkům, kteří nebyli se situací seznámeni, se tak mohlo zdát, že parazitem je střední škola – ta v tom však byla nevinně, opět se jednalo jen o další nemorální činnost v režii České studentské unie.

Česká studentská unie je nechtěná

Studenti ani školy takovou organizaci samozřejmě nechtějí a aktivně se proti ní brání. Chování České studentské unie je totiž zcela nepřípustné a tím, že se vydává za studenty, kteří s ní už nemají nic společného a třeba ani nikdy neměli, jim dělá v tom lepším případě jen ostudu, v tom horším už působí i značné poškozování dobrého jména.

Například na VŠE požadují její odchod z půdy univerzity desítky studentských organizací s dlouholetou tradicí. A jaký vzkaz jim poslala ČeSU? „Vážení vedoucí představitelé studentských organizací, prohlášení podepsané představiteli vašeho studentského spolku jsme předali právním zástupcům a situaci budeme řešit s příslušnými orgány.“ A tomu říkám opravdu velká dávka drzosti – žádná úcta k již existujícím organizacím a snaha konat si své i přes to, že dopis mířený proti ní podepsalo neuvěřitelných 23 studentských spolků!

Proti České studentské unii se negativně vyjádřily nejen desítky studentských spolků z celé republiky, ale i vysokých škol, a negativní stanovisko vydala i Studentská komora Rady vysokých škol. Nabízí se tedy otázka – existuje vůbec někdo, kdo ČeSU chce?

Česká studentská unie se brání, že veškeré takovéto akce jsou jen konáním skupin, které mají dlouhodobě za cíl pošpinit ČeSU a následně ji úplně zlikvidovat. I kdyby to bylo uměle vyvolané, není snad taková věc, vzhledem k tomu kdo ony skupiny jsou, dostatečným důkazem toho, že je ČeSU nechtěná a měla by skončit?

Česká studentská unie je rozpadající se

Českou studentskou unii opustilo velké množství organizací, které měly možnost do její činnosti nahlédnout a nechtěly se na takovém jednání nadále podílet. Ostatní zůstávají zřejmě především kvůli finanční motivaci a výhodám od partnerů ČeSU.

Na začátku se do České studentské unie hrnuly spousty spolků jen proto, že se jim líbil nápad sjednocení studentských unií z celé republiky. Poté, co zjistily, že vše je nedemokratické, netransparentní a nestaví na žádných morálních zásadách, raději odešly. A žádné nové organizace už do ČeSU nevstupují – však kdo by chtěl být členem v něčem, co má tak pošpiněné jméno, v čem by neměl žádná práva a kde by v případě jakéhokoliv odporu byla proti němu učiněna lživá kampaň?

Dle mně dostupných informací zůstali v ČeSU:

  • Asociace studentů a absolventů (řízená Michalem Novákem)
  • SU ČZU, na schůzi SK RVŠ zastoupená Michalem Novákem
  • SU VŠE, řízená předsedkyní ČeSU, na VŠE nechtěná
  • SU ŠAVŠ, Škoda – jeden z hlavních sponzorů ČeSU
  • SU VŠTE
  • SKVAIP Plzeň

Konec České studentské unie se blíží. Těch afér již bylo mnoho. Těším se na okamžik, až konečně vznikne prostor pro spravedlivou a demokratickou organizaci, legálně založenou, která bude sloužit pro sdružování studentských spolků z celé republiky. Tak, jak bylo zamýšleno všemi organizacemi České studentské unie, kromě jedné jediné, vše řídící – Asociace studentů a absolventů.

Aktualizace 9. 12. 2017: Kvůli záležitostem ohledně ČeSU jsem byl 2x na výslechu u kriminální policie. Na svou obhajobu jsem předložil veškeré důkazy o podvodném jednání České studentské unie a k dalším výslechům jsem již přizván nebyl. Samotní kriminalisté se ztráceli v tom, co vlastně ta ČeSU je, když nemá žádnou právní existenci, přestože má sdružovat desítky unií a tisíce studentů. Mezitím si ale v létě 2014 tuto právní existenci založila a stala se zapsaným spolkem – na zakládající schůzi byly pouze 3 fyzické osoby, což je minimum pro založení spolku. Žádné právnické osoby, které měla tato organizace zastřešovat, se zakládání nezúčastnily. Stránky už jsou 2 roky bez aktualizace, některé projekty však ještě pokračují pod hlavičkou ASA.

Čtěte také:
sdilet
Hrůza!Nic mocPrůměrDobrý článekVynikající! (12 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading ... Loading ...
Příspěvek byl publikován v rubrice Co mě štve, Dobročinnost, Finance, Slohovky, Studium. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.